kozmuepites
  1. Szennyvízcsatorna hálózat gravitációs és nyomott rendszerek, átemelők építése:

– lakóparkokhoz, ipari kereskedelmi létesítményekhez úthálózat építése

– vezeték-kiváltások, rekonstrukciók

  1. Nyíltárkos és zártrendszerű csapadékvíz elvezetés:

– települések közterületi csapadékvíz elvezetése

– ipari, kereskedelmi létesítmények csapadékvíz elvezetése

– útépítések járulékos vízépítési munkái

– mederrendezés, töltésépítés

  1. Ivóvízhálózatok, ipari vízhálózatok építése

– lakóparkok, ipari, kereskedelmi létesítmények ivóvízhálózatának kiépítése

– ivóvízvezeték, tüzivíz vezeték kiváltások rekonstrukciók